Tikişsiz polad borular

ГОСТ 8731 - 74; ГОСТ 8732 - 78

Tikişsiz polad boruların istifadəsi müxtəlif sahələri əhatə edir. Boru kəmərlərinin inşası, maşın elementlərinin, mexanizmlərin, konstruksiya hissələrinin istehsalı, yol təmir-tikinti işlərinin aparılması və s.

Diametri
d,mm 
Divar qalınlığı
t, mm
Diametri
d,mm  
Divar qalınlığı
t, mm
Diametri
d,mm  
Divar qalınlığı
t, mm
32 3,0 89 5,0 159 7,0 
33 3,5 89 6,0 159 8,0
38 3,5 89 8,0 159 10,0
42 3,0 102 4,0  168  6,0 
42 3,5 102 5,0 168 8,0
42 4,5 102 6,0 219  6,0
45 4,0 108 4,0 219 7,0 
48 3,5 108 5,0 219 8,0
48 4,5 108 6,0 219 10,0
51 2,5 108 8,0 219 12,0 
57 3,5 114 4,0 273 7,0
57 4,0 114 5,0 273 8,0
57 5,0 114 6,0 273 10,0
57 6,0 114 8,0 273 12,0 
60 3,5 114 9,0 325  8,0 
60 4,0 114 10,0  325 10,0
60 5,0 121 6,0 325 12,0
60 6,0 121 10,0  377  9,0
70 8,0 133 5,0 377 10,0
76 3,5 133 6,0 377 11,0 
76 4,0 133 8,0  377 12,0 
76 5,0 133 10,6 426 9,0 
76 6,0 146 6,0 426 10,0
76 8,0 146 8,0 426 11,0
89 3,5 159  5,0 426 12,0
89 4,0 159 6,0