Katanka

ГОСТ 30136 - 95

Katanka - dairəvi en kəsiyi olan istiyayılmış məftildir. Tikinti sahəsində həm hazır məhsul, həm də sonrakı işlənmə üçün xammal kimi istifadə olunur. Karbonlu poladdan 30136-95 ГОСТ-a uyğun olaraq istehsal olunur. Bir kəsiyin uzunluğu 6 metr olmaqla, diametri 5.5 mm, 6 mm və 8 mm olur.