Polad armaturlar

ГОСТ 8240 - 97

Armatur betonla daha yaxşı təmas və bağlılığı təmin etmək məqsədilə üzərində qabarıqlar olan metal mildir. Dəmir-beton konstruksiyalarının karkasında istifadə olunur və gücləndirici element kimi çıxış edir. Armatur qara metallurgiya məhsulları sırasında ən böyük təlabata malikdir.

11 1

Diametr, mm  Diametr, mm  Diametr, mm  Diametr, mm Diametr, mm
10,0 14,0 18,0 22,0 28,0
12,0 16,0 20,0 25,0 32,0