Tikişli polad borular

ГОСТ 3262 - 75; ГОСТ 10704 - 91; ГОСТ 10705 - 80; ГОСТ 20295 - 80; 

Tikişli polad borular su və qaz kəmərlərinin inşasında, müxtəlif təyinatlı qurğular hazırlanmasında, isitmə sistemlərinin qurulmasında, su və ya qaz kəmərləri üçün müxtəlif hissələrin istehsalında və s. sahələrdə istifadə olunur.

Şərti keçid
s, mm
Divar qalınlığı
t, mm 
Diametri
d, mm
Şərti keçid
s, mm
Divar qalınlığı
t, mm 
Diametri
d, mm
15 2,0 21,3 32 2,0 42,0
15 2,5 21,3 40 2,5 48,0
20 2,0 26,9 40 2,0 48,0
20 2,5 26,9 40 2,5 48,0
25 2,0 33,7      

Boru kəmərlərinin inşasında və müxtəlif təyinatlı qurğular hazırlanmasında istifadə olunur

Diametri
d, mm
 Divar qalınlığı
t, mm 
Diametri
d, mm 
Divar qalınlığı
t, mm 
Diametri
d, mm
Divar qalınlığı
t, mm 
57 2,0 89 4,0 133 3,0
57 2,5 102 2,0 133 4,0
57 3,0 102 3,0 159 3,0
57 3,5 102 3,5 159 3,5
76 2,0 102 4,0 159 4,0
76 3,0 108 3,0 159 4,5
76 3,5 108 3,5 219 4,5
76 4,0 108 4,0 219 5,0
89 2,0 114 3,0 219 6,0
89 3,0 114 3,5 273 6,0
89 3,5 114 4,0 325 6,0

Maqistiral qaz, neft, texnoloji və istehsalat boru kəmərlərinin inşasında istifadə olunur

Diametri
d, mm 
 Divar qalınlığı
t, mm 
 Diametri
d, mm
Divar qalınlığı
t, mm 
Diametri
d, mm
Divar qalınlığı
t, mm 
426 8,0 530 10,0 820 9,0
530 8,0 530 12,0 1020 9,0