Sinklənmiş məftil

Sinklənmiş məftil (sim) - nazik, uzun və əyiləbilən, en kəsiyi dairəvi olaraq hazırlanmış və sink təbəqə ilə örtülmüşdür metal məhsuldur. Sinklənmiş məftillərin istismarı müddəti sink örtüyünün yüksək sıxlığı sayəsində az karbonlu məftillərdən 3 dəfə artıqdır və korroziyaya qarşı daha davamlıdır. Məftillərdən tikintididən başlayaraq bağçılığa qədər bir çox sahələrdə geniş istifadə olunur.

3

Diametr,
mm
Diametr,
mm 
1,20 2,20
1,40 2,50
1,60 2,80
1,80 3,00
1,90  3,20
2,00 4,00