Sinklənmiş borular

ГОСТ 10704; ГОСТ 10705-80; ГОСТ 3262-75

Yaşayış və istehsalat binalarında daxili kommunikasiyanın çəkilməsində və isitmə sistemlərinin qurulmasında istifadə olunur

14 1

Diametri
d, mm
Divar qalınlığı
t, mm
Diametri
d, mm 
Divar qalınlığı
t, mm
Diametri
d, mm
Divar qalınlığı
t, mm
76 3,5 89 4,0 133 4,5
76 4,0 108 4,0 159 4,5
89 3,5 144 4,5    

Soba qaynaqlı borular

Şərti keçid
s, mm
Divar qalınlığı
t, mm
Diametri
d, mm 
Şərti keçid
s, mm
Diametri
d, mm
Divar qalınlığı
t, mm
15 2,5 21,3 32 2,8 42,0
20 2,5 26,9 40 3,0 48,0
25 2,8 33,7 50 3,0 60,0