Qara soba qaynaqlı borular

ГОСТ 3262 - 75

Qara borular kənd təsərrüfatında, neft-qaz sahəsində, kimya sahəsində, maşınqayırmada, şəxsi və kommersiya tikintilərində aktiv istifadə olunur

13 1

Şərti keçid
s,m
Divar qalınlığı
t,mm 
Diametri
d,mm 
Şərti keçid
s,m
Divar qalınlığı
t,mm 
Diametri
d,mm 
15 2,5 21,3 32 2,8 42,0
20 2,5 26,9 40 3,0 48,0
25 2,8 33,7 50 3,0 60,0