Polad təbəqələr

ГОСТ 8240 - 97

23 1 

 Poladın
markası
 Ölçülər, mm   Poladın
markası
Ölçülər, mm 
 T  B L T B L
CT3CП 1,5 1000 2000 CT3CП 5 1500  6000
CT3CП 1,7 1000 2000 CT3CП 6 1500  6000
CT3CП 1,8 1000 2000 CT3CП 8 1500  6000
CT3CП 1,8 1200 2400 CT3CП 10 1500  6000
CT3CП 1,9 1000 2000 CT3CП 12 1500  6000
CT3CП 2 1000 2000 CT3CП 15 1500  6000
CT3CП 2,2 1000 2000 CT3CП 16 1500  6000
CT3CП 2,2 1200 2400 CT3CП 20 1500  6000
CT3CП 3 1000 2000 CT3CП 25 1500  6000
CT3CП 3 1200 2400 CT3CП 30 1500  6000
CT3CП 3 1500 6000 CT3CП büzməli 1,5 1500  6000
CT3CП 4 1000 2000 CT3CП büzməli 1,7 1500  6000
CT3CП 4 1500 6000 CT3CП büzməli 1,8 1500  6000