Polad künclüklər

ГОСТ 8240 - 97

Künclük metal məlumat olub keyfiyyətli konstruktiv metaldan hazırlanır. Künclük L şəkilli kəsimə malik olan profil metal məlumatı əsasında hazırlanan əyilmiş profildir. Bu künclüklərdən demək olar ki, bütün sahələrdə, xüsusən də tikinti sənayesində hündürmərtəbəli monolit-karkas binaların tikintisi zamanı betonun möhkəmliyini təmin etmək məqsədilə sərtlik armaturu qismində, həmçinin yük həcmi və ara məsafəsi çox olan aşırımların inşasında istifadə olunur.

19 1

Ölçülər, mm Ölçülər, mm Ölçülər, mm
a b c a b c a b c
40 40  4 63 63 6 90 90 8
50 50 5 75 75 5 125 125 10
50 50 4 75 75 6 100 100 8
63 63 5 80 80 110 110 8