Polad dairələr

ГОСТ 2590 - 88

Polad dairə dairəvi en kəsiyinə malik polad məhsuldur. Müxtəlif sahələrdə tətbiqinə ehtiyac vardır. Əsasən inşaatda istifadə edilən polad dairə, sütunlar üçün armatur, hasarlama, eləcə də metaldan olan müxtəlif konstruksiyaların və detalların hazırlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

22 2

Poladın markası Diametr, mm Poladın markası Diametr, mm Poladın markası  Diametr, mm
Dairə (polad 3) 16 Dairə (polad 3) 30 Dairə (polad 3) 70
Dairə (polad 3) 20 Dairə (polad 3) 32 Dairə (polad 3) 120
Dairə (polad 3) 24 Dairə (polad 3) 36 Dairə (polad 3) 150
Dairə (polad 3) 28 Dairə (polad 3) 40