Polad şvellerlər

ГОСТ 8240 - 97

Şveller П formasına malik dəmir tirdir. Özlüyündə əyilmiş profil olan şveller inşaatda, əsasən də mil konstruksiya, böyükməsafəli aşırımı olan fermalar, körpülər, sütunlar, örtük aşırımlarında tətbiq olunur.

20 1

№  Ölçülər, mm Ölçülər, mm
b s t h b s t
80  40 4,5 7,4 22П 220 82 5,4 9,5
10П 100 46 4,5 7,6 24П 240 90 5,6 10,0
12П 120 52  4,8 7,8 27П 270 95 6,0 10,5
14П 140 58 4,9 8,1 30П 300 100 6,5 11,0
16П 160 64 5,0 8,4 33П 330 105 7,0 11,7
18П 180 70 5,1 8,7 36П 360 110 7,5 12,6
20П 200 76 5,2 9,0 40П 400 115 8,0 13,5