Трубы стальные профильные

ГОСТ 8639 - 82

Profil borular əsasən ağır mexaniki yükə və titrəməyə məruz qalan konstruksiyalarda istifadə olunur. Metal konstruksiyaların qurulmasında, binaların gövdəsinin quraşdırılmasında, müxtəlif növ dirəklərin, dayaqların hazırlanmasında, mürəkkəb örtüklərin, arakəsmə və s.

15 1

Ölçü A,
mm
Divar qalınlığı
t,mm
Ölçü A,
mm 
Divar qalınlığı
t,mm
Ölçü A,
mm
Divar qalınlığı
t,mm
10x10 0,70 50x50 5,00 120x120  3,50
15x15 0,70 60x60 1,50 120x120  4,00
20x20 0,80 60x60 2,00 120x120  5,00 
20x20 1,50 60x60 3,00 120x120  6,00
20x20 2,00 60x60 4,00 140x140 4,00 
25x25 0,80 60x60 5,00 140x140 5,00
25x25 0,90 70x70 2,00 140x140 6,00
25x25 1,50 70x70 4,00 150x150 4,00
25x25 2,00 80x80 2,00 150x150 5,00
30x30 1,50 80x80 2,50 150x150 6,00
30x30 2,00 80x80 3,00 150x150 8,00
30x30 3,00 80x80 3,50 160x160 5,00
40x40 0,90 80x80 4,00 160x160  6,00
40x40 1,00 80x80 5,00 160x160 8,00
40x40 1,50 80x80 6,00 180x100 6,00
40x40 1,80 100x100 2,00 180x180  8,00
40x40 2,00 100x100 2,50 180x180 6,00
40x40 2,50 100x100 3,00 200x200  10,00
40x40 3,00 100x100 3,50 200x200  5,00
40x40 4,00 100x100 4,00 200x200   6,00
50x50 1,50 100x100 5,00 200x200  8,00
50x50 2,00 100x100 6,00 250x250  8,00
50x50 3,00 100x100 8,00 300x300  8,00
50x50 4,00 120x120 3,00