Двутавр

HEA-HEB-HEM profillər

İkitavr - en kəsiyi “H” hərfinə oxşar, qara prokatdan olan konstruksiya elementlərinin standart profilidir. İkitavr profilin tiri eyni en kəsikli kvadrat profilin tirindən daha sərt və möhkəmdir, bu isə şvellerin möhkəmliyindən üstündür. Lakin, eyni en kəsikli yumru boru ilə müqaisədə ikitavrın burulmaya qarşı dözümlüyü qat-qat aşağıdır.
İkitavrlı metal tiri mərtəbə arakəsmələrin və körpü qurğuların inşasında geniş istifadə olunur. Həmçinin, ikitavrlı polad tirlərdən yeraltı, lift və digər şaxtaların möhkəmləndirilməsində, avtomobil və vaqonqayırma sənayesində tez-tez istifadə olunur. İkitavrlı İPE və HEA standartlarına uyğun istehsal olunur.

17 1

Tip   Ölçülər, mm   Tip Ölçülər, mm Tip Ölçülər, mm
h b h b h b
HE 100 A 96  100  HE 260 A 250 260 HE 500 A 490 300
HE 120 A 114 120 HE 280 A 270 280 HE 550 A 540 300
HE 140 A 133  140 HE 300 A 290 300 HE 600 A 590 300
HE 160 A 152 160 HE 320 A 310 300 HE 650 A 640 300
HE 180 A 171 180 HE 340 A 330 300 HE 700 A 690 300
HE 200 A 190 200 HE 360 A 350 300 HE 800 A 790 300
HE 220 A 210 220 HE 400 A 390 300 HE 900 A 890 300
HE 240 A 230 240 HE 450 A 440 300 HE 1000 A 990 300